Podujatia


Aktivita Dátum Typ Organizátor Miesto
Plánované výhlásenie druhej výzvy programu Interreg Program Dunajského regiónu 2021-2027 2.10.2023 Výzva Interreg Program dunajského regiónu Dunajský región
European Week of Regions and Cities 9.10.2023 -12.10.2023 Podujatie
Výročné fórum baltskej stratégie 18.10.2023 -19.10.2023 Podujatie Švajčiarsko Bad Ragaz, Švajčiarsko
Výročné fórum dunajskej stratégie 24.10.2023 -25.10.2023 Podujatie Slovinská republika, Európska komisia Brdo pri Kranju, Slovinsko
Horizon Europe Cluster 2 Brokerage Event 19.10.2023 Brokerage/Matchmaking Net4society online
10th Danube Participation Day 23.10.2023 Workshop Prioritná oblasť 10 Dunajskej stratégie Ľubľana, Slovinsko
THE MEDITERRANEAN COAST AND MACRO-REGIONAL STRATEGIES WEEK Konferencia/workshopy Európska stratégie pre jadransko - iónsky región Izola, Slovinsko Portorož, Slovinsko
Noc výskumníkov 29.9.2023 Festival SOVVA, SAV, EURACTIV.sk, CVTI SR Bratislava
Gaia-X Roadshow 8.9.2023 Workshop/Roadshow gaia-x.eu Bratislava
Školenie Young Energy Europe školenie Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora Bratislava/Košice