10th Danube Participation Day

Dátum: 23.10.2023
Organizátor: Prioritná oblasť 10 Dunajskej stratégie
Miesto: Ľubľana, Slovinsko
Typ: Workshop

10. dunajský participačný deň (DPD) zameriava na preskúmanie otázok ako môže stratégie EÚ pre Dunajský región posilniť občiansku spoločnosť a miestnych aktérov v záujme udržateľnosti a ako podporiť prístupové procesy o EÚ (Ukrajiny a Moldavska). Viac informácií a registrácia: 10th Danube Participation Day - PA 10 (danube-region.eu)