Prvá výzva

Vyzývame organizácie z celej strednej Európy, aby sa uchádzali o financovanie, ktoré podporí nadnárodnú spoluprácu pri riešení spoločných výziev našich regiónov a miest.

Projektové prihlášky je možné podávať do 23. februára 2022.

Ak ste v programe Stredná Európa noví, odporúčame vám rýchlo si pozrieť našu „príručku pre začiatočníkov“, aby ste sa dozvedeli viac o tom, kto sme a čo ponúkame. Pomôže vám zistiť, či naše financovanie vyhovuje potrebám a predstavám vašej organizácie.
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/introductiontofunding.html
 
Pre všetkých ostatných sme zostavili návod, ako napísať dobrý návrh krok za krokom.
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html#How_to_apply
 
Základný rámec našej prvej výzvy je načrtnutý v Terms of Reference (ToR). Viac informácií o pravidlách a požiadavkách, ktoré je potrebné dodržiavať pri podávaní žiadosti u nás, nájdete v aplikačnom balíku a v príručke k programu. Oboznámenie sa s týmito kľúčovými dokumentmi, ako aj s programovým dokumentom Interreg CENTRAL EUROPE (IP) je nevyhnutné pre vypracovanie dobrého návrhu projektu.
Všetky potrebné dokumenty nájdete https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html#Documents

Terms of Reference (PDF - 394.46 kB)