Dokumenty

Hlavná stránka programu: http://www.interreg-central.eu/

Všetky relevantné programové dokumenty nájdete na stránke programu:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/documents/documents.html


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky bolo na základe bodu B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 329 z 27. mája 2020 a bodu A.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 684 z 24. novembra 2021 určené ako národný orgán Programu.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18469/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19668/1


Schválenie programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 359 z 26. mája 2022 k Programu Interreg Stredná Európa 2021 – 2027
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20148/1


Pravidlá oprávnenosti výdavkov Interreg Stredná Európa 2021-2027, verzia 1.1 (aktuálne platná verzia)


Pravidlá oprávnenosti výdavkov Interreg Stredná Európa 2021-2027, verzia 1.0 (archívna verzia)