Projekty

Kód projektu Názov skratka (akronym) Priorita Špecifický cieľ Slovenský partner
CE0100007 SMART CIRCUIT P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Technická univerzita v Košiciach
CE0100019 MISSION CLIMATE P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám zmeny klímy v strednej Európe Technická univerzita v Košiciach, Mesto Košice
CE0100038 Digi4Care P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.1: Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe Technická univerzita v Košiciach a , Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
CE0100048 Capacity2Transform P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.2: Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie Technická univerzita v Košiciach
CE0100055 H2CE P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.1: Podpora energetickej transformácie na klimaticky neutrálnu strednú Európu Twenty Communications, s.r.o.
CE0100058 NEXTLEVEL Parking P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.5: Ekologizácia mestskej mobility v strednej Európe Mesto Žilina
CE0100059 Clim4Cast P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám zmeny klímy v strednej Európe Slovenský hydrometeorologický ústav
CE0100081 JETforCE P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.1: Podpora energetickej transformácie na klimaticky neutrálnu strednú Európu Slovenská inovačná a energetická agentúra
CE0100083 Central Mountains P4 - Zlepšenie riadenia pre spoluprácu v strednej Európe SO 4.1: Posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe Združenie miest a obcí Slovenska
CE0100090 GREENPACT P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.2: Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie Ekonomická univerzita v Bratislave
CE0100114 CIRCOTRONIC P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Technická univerzita v Košiciach, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
CE0100127 Rail4Regions P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 3.1: Zlepšenie dopravných prepojení vidieckych a okrajových regiónov v strednej Európe Žilinská univerzita v Žiline
CE0100136 VReduMED P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 1.2: Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie Ekonomická univerzita v Bratislave, Národný ústav detských chorôb
CE0100170 LECA P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.4: Ochrana životného prostredia v strednej Európe WWF Slovensko, občianske združenie, Technická univerzita vo Zvolene, Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
CE0100183 Circular WEEEP P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
CE0100248 HUMANITA P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.4: Ochrana životného prostredia v strednej Európe Žilinská univerzita v Žiline, Štátna ochrana prírody SR
CE0100254 BIOECO-UP P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Bioeconomy Cluster
CE0100255 Carbon Farming CE P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.1: Podpora energetickej transformácie na klimaticky neutrálnu strednú Európu Obcianske zdruzenie No Gravity
CE0100310 HEALTHY FOREST REGIONS P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.4: Ochrana životného prostredia v strednej Európe Národné lesnícke centrum
CE0100312 NiCE P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Creative Industry Košice, n.o.
CE0100328 DIGIVITALITY P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.1: Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe Civitta Slovakia, a.s., Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku, Univerzitná nemocnica Martin
CE0100383 SMERF P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.1: Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe Technická Univerzita v Košiciach
CE0100390 ReBuilt P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Priemyselny Inovacny Klaster
CE0100401 Innovative ICTr Cycling P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.1: Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe Nadácia Ekopolis
CE0100414 CIREVALC P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe B I C Bratislava, spol. s r.o.
CE0100433 TeBiCE P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Slovenská obchodná a priemyselná komora
CE0200521 BURNOUT PREVENT P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.2: Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie Univerzita Komenského v Bratislave, Slovak Business Agency
CE0200553 CICADA4CE P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám zmeny klímy v strednej Európe Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPECTRA Centrum excelencie EÚ, Mesto Dubnica nad Váhom
CE0200602 CURIOST P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Ekonomická univerzita v Bratislave
CE0200608 x-Inno Radar P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.2: Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie Creative Industry Košice, n. o.
CE0200647 DoorCE P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.1: Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
CE0200649 ECODE P4 - Zlepšenie riadenia pre spoluprácu v strednej Európe SO 4.1: Posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe Žilinská univerzita v Žiline
CE0200652 Central - BIC P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.4: Ochrana životného prostredia v strednej Európe Technická univerzita v Košiciach
CE0200679 Drive2Transform P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.1: Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu
CE0200732 SYMCRAFT P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Slovenská obchodná a priemyselná komora
CE0200739 INACO P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám zmeny klímy v strednej Európe Technická univerzita v Košiciach
CE0200754 ReBioClim P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.4: Ochrana životného prostredia v strednej Európe Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Mesto Senica, Alcedo River Clinic
CE0200785 Digi-B-Well P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.2: Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie Ekonomická univerzita v Bratislave, Mesto Lučenec
CE0200803 V4Grid P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.1: Podpora energetickej transformácie na klimaticky neutrálnu strednú Európu Západoslovenská energetika, a.s., Kempelenov inštitút inteligentných technológií, Technická univerzita v Košiciach - Faculty of electrical engineering and Informatics, ABB s.r.o.
CE0200883 CREDIT4CE P1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu SO 1.1: Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe Slovenská inovačná a energetická agentúra, G-Force, s.r.o.
CE0200908 REUSE2030 P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe Technická univerzita v Košiciach
CE0200933 NUTSHELL P3 - Spolupráca pre lepšie prepojenú Európu SO 3.1: Zlepšenie dopravných prepojení vidieckych a okrajových regiónov v strednej Európe Obcianske zdruzenie No Gravity, Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
CE0200961 CEWoPGOV P4 - Zlepšenie riadenia pre spoluprácu v strednej Európe SO 4.1: Posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne