Circular WEEEP

Kód projektu: CE0100183
Priorita: P2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu
Špecifický cieľ: SO 2.3: Napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe
Celkový počet projektových partnerov: 12
Počet partnerov zo SR: 1
Vedúci partner: Czech Technical University in Prague
Partneri zo SR: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Počet zapojených krajín: 7
Počet zapojených regiónov: 11

Slovenskí partneri
Názov Rozpočet (80% ERDF) Celkový rozpočet partnera Schválený objem spolufinancovania z rozpočtu MIRRI SR
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 151 200,00 € 189 000,00 € 0,00 €