Aktuality

Organizačná zmena na MIRRI SR

V nadväznosti na organizačnú zmenu, platnú a účinnú k 1. aprílu 2024 si dovoľujeme informovať Vás, že sekcia technickej pomoci a iných finančných mechanizmov bola zrušená.
5.4.2024

SPOLOČNÝ SEKRETARIÁT PROGRAMU VO VIEDNI: Štúdia: "Analýza potenciálu spoločného zhodnocovania cezhraničných a nadnárodných riešení Interreg Stredná Európa"

Spoločný sekretariát programu Interreg Stredná Európa vo Viedni hľadá odbornú podporu pre prípravu výzvy zameranej na kapitalizáciu v koordinácii s cezhraničnými programami.
13.2.2024

Výsledky druhej výzvy: V podporených projektoch bude zapojených 27 slovenských projektových partnerov

Monitorovací výbor programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 schválil 31. januára 2024 v rakúskom Linzi balík nových projektov, ktoré boli predložené v rámci druhej výzvy programu.
31.1.2024

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024!

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a tešíme sa na spoluprácu v roku 2024! Tím programov nadnárodnej spolupráce (Program Interreg Stredná Európa a Interreg Program dunajského regiónu)
19.12.2023

Spoločný sekretariát programu vo Viedni hľadá externých expertov!

Spoločný sektetariát programu Interreg Stredná Európa vo Viedni hľadá externých expertov pre spoluprácu. Zverejnená výzva sa týka:
19.6.2023

Prvé stručné zhrnutie druhej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2021-2027

V rámci druhej výzvy programu bola otvorená možnosť predkladať projektové návrhy od organizácií z celej strednej Európy, vo všetkých prioritách a programu a špecifických cieľoch.
18.5.2023

Predloženie žiadosti a elektronické podpísanie zmluvy k národnému spolufinancovaniu je naozaj jednoduché!

Projekty podporené v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027 získavajú na svoje aktivity maximálnu mieru spolufinancovania z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 80%. Poskytovateľom národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je Ministerstvo investícií…
4.4.2023

Štvrtková hodina otázok a odpovedí k druhej výzve programu Interreg Stredná Európa 2021-2027

Začíname od 13. apríla 2023! Potenciálni žiadatelia a partneri budú môcť prediskutovať svoje otázky priamo so zástupcami Národného kontaktného bodu v otvorenej diskusii s ostatnými účastníkmi k druhej výzve programu Interreg Stredná Európa 2021-2027. • KEDY?
3.4.2023

Národný informačný deň k druhej výzve programu Interreg Stredná Európa 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre program Interreg Stredná Európa 2021-2027 Vás pozýva na NÁRODNÝ INFORMAČNÝ DEŇ k druhej výzve tohto programu.     KEDY? 3. apríla 2023, od 13:30 do 15:00 …     KDE?
27.3.2023

Tréning pre vedúcich partnerov v programe Interreg Stredná Európa

V súvislosti s vyhlásením druhej výzvy v programe Interreg Stredná Európa, ktorá bude otvorená od 22.3.2023 do 17.5.2023, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre program Interreg Stredná Európa 2021-2027…
27.3.2023