marec 2023 - Informačné semináre k očakávanej druhej výzve programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 - Košice 1.3.2023, Trnava 2.3.2023 a Žilina 7.3.2023

Regionálne centrum v Košiciach, Trnave a Žiline organizujú v spolupráci s Národným kontaktným bodom pre program Interreg Stredná Európa 2021-2027 informačné semináre v dňoch 1.3.2023, 2.3.2023 a 7.3.2023. Informačné semináre sú zamerané na očakávanú druhú výzvu v tomto programe.


KEDY?

  • Druhá výzva Interreg Central Europe bude spustená 22. marca 2023 a bude otvorená do 17. mája 2023

AKÉ JE ZAMERANIE PROGRAMU A VÝZVY?

  • Podporujeme projektové nápady, vďaka ktorým bude stredná Európa inteligentnejšiaekologickejšialepšie prepojená a integrovanejšia. Financované projekty prinášajú riešenia, budujú inštitucionálne kapacity a uľahčujú prenos vedomostí či dobrej praxe

KOMU JE VÝZVA URČENÁ?

  • Verejné inštitúcie, ktoré sa riadia verejným právom (národné, regionálne, lokálne);
  • Súkromné organizácie s právnou subjektivitou (obchodné komory, obchodné zväzy, odbory, MVO, súkromní podnikatelia – okrem súkromných podnikov, ktoré nie sú z krajín EÚ programovej oblasti);
  • Medzinárodné inštitúcie konajúce podľa vnútroštátneho práva partnerských krajín programu

SEMINÁRE:

1. marec 2023, 9:00 – 11:00 / REGISTRÁCIA KOŠICE / Regionálne centrum Košice, Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

2. marec 2023, 10:00 – 12:00 / REGISTRÁCIA TRNAVA / Regionálne centrum, Zavarská č. 11/G, 917 01 Trnava

7. marec 2023, 10:30 -  12:30 / REGISTRÁCIA ŽILINA / Regionálne centrum, Poštová 1, Žilina


PROGRAM SEMINÁRA - ČO SA DOZVIETE?

  • O čom je tento program? Aké sú priority a špecifické ciele programu Interreg Central Europe?
  • Existujú nejaké príklady projektov pre inšpiráciu? Ako vyzerá medzinárodný projekt v tomto programe?
  • Kto môže byť prijímateľom? Čo sa financuje? Ako sa zapojiť?
  • Prečo by som sa mal zapojiť? Kde hľadať informácie a kde sa poradiť?
  • Diskusia so zástupcami Národného kontaktného bodu pre Interreg Central Europe 2021-2027

HĽADÁTE PARTNERA PRE VÁŠ PROJEKT?