THE MEDITERRANEAN COAST AND MACRO-REGIONAL STRATEGIES WEEK

Dátum:
Organizátor: Európska stratégie pre jadransko - iónsky región
Miesto: Izola, Slovinsko Portorož, Slovinsko
Typ: Konferencia/workshopy

Týždeň makroregionálnych stratégií 2023, známy svojou dlhoročnou tradíciou, sa zameriava na zvyšovanie povedomia o prímorských oblastiach, ich bohatých prírodných zdrojoch a ich významnom hospodárskom potenciáli. Podujatie slúži ako platforma, ktorá spája tvorcov politík, odborníkov, zástupcov občianskej spoločnosti a jednotlivcov z rôznych prostredí na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. V súlade so sloganom silnejšou spoluprácou pre lepšiu budúcnosť tohtoročné podujatie posilní spoluprácu medzi všetkými makroregionálnymi stratégiami EÚ, aby sa zdôraznilo, že len spoluprácou môžu existovať spoločné riešenia a spoločná budúcnosť. Viac informácií a registrácia je dostupná tu: https://www.adriatic-ionian.eu/save-the-date-mediterranean-coast-and-macro-regional-strategies-week/