Domov

Poskytovanie národného spolufinancovania

MIRRI SR bude v programovom období 2021 – 2027 poskytovať národné spolufinancovanie pre programy nadnárodnej spolupráce: • Interreg Stredná Európa 21 – 27; … • Interreg Program dunajského regiónu 21 – 27; …   … [1]Miera poskytovania národného spolufinancovania:
28.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie služieb prenájmu priestorov, cateringu a organizačného a technického zabezpečenia konferencie - 11. výročné fórum dunajskej stratégie“

• Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 527,94 kB) • Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (XLSX, 47,08 kB) • Príloha č. 2 - Preberací protokol (DOCX, 17,83 kB) • Príloha č. 3 - Protikorupčná doložka (DOCX, 18,76 kB) • Príloha č.
28.9.2022

Výročná správa o implementácii za rok 2021: zhrnutie

V strednej Európe žije 150 miliónov ľudí – čo je tretina celej populácie EÚ.  Interreg CENTRAL EUROPE pomáha občanom EÚ čeliť výzvam a riešiť problémy spoločne – ako je klimatická zmena, inovačné medzery a podobne.
23.9.2022

Ak ste nestihli našu prvú výzvu, čoskoro bude ďalšia šanca!

Naša druhá výzva na predkladanie projektov sa otvorí 22. marca 2023.   … Stredná Európa čelí mnohým výzvam, ktoré nepoznajú hranice. Klimatické zmeny, sociálne tlaky a potreba prechodu na bezuhlíkové a digitálne hospodárstvo sa v poslednom čase len zrýchlili.
16.9.2022

Riešenia pre nízko- uhlíkové plánovania

Splnenie cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií a konkurencieschopného nízko-uhlíkového hospodárstva si vyžaduje aktívne dlhodobé plánovanie.
30.8.2022