Výsledky druhej výzvy: V podporených projektoch bude zapojených 27 slovenských projektových partnerov

31.1.2024

Monitorovací výbor programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 schválil 31. januára 2024 v rakúskom Linzi balík nových projektov, ktoré boli predložené v rámci druhej výzvy programu.  

Druhá výzva programu tak prináša 47 nových projektov s rozpočtom približne 76 miliónov eur, ktoré prispejú k tomu, aby bola stredná Európa inteligentnejšia, zelenšia, lepšie prepojená a kvalitne riadená. Ide o druhú sériu projektov financovaných aj na území Slovenska v aktuálnom programovom období 2021-2027.

V rámci  balíka schválených projektov je 27 slovenských projektových partnerov, vrátane dvoch vedúcich partnerov –  Západoslovenská energetika, a.s. a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Slovenskí projektoví partneri (27 inštitúcií v 17 projektoch) získavajú na svoje projektové aktivity z Európskeho fondu regionálneho rozvoja približne 4,2 milióna eur. Projekty, na ktorých sa slovenskí projektoví partneri podieľajú spolu s ostatnými projektovými partnermi, majú hodnotu približne 29 miliónov eur.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, okrem štandardnej pomoci pri implementácii projektov, napomáha slovenským partnerom aj tým, že zo svojho rozpočtu zabezpečuje pre všetky úspešné projekty nadnárodnej spolupráce národné spolufinancovanie, čím slovenským subjektom zapojeným do projektov zásadne zjednodušuje ich financovanie a prispieva k znižovaniu rizika nedostatku cash-flow pri ich realizácii.

Úspešným projektovým partnerom gratulujeme!


Zoznam schválených projektov so zapojením slovenských projektových partnerov:

Kód Skratka projektu Priorita Špecifický cieľ Rola v projekte Názov partnera
CE0200521 BURNOUT PREVENT P1 SO1.2 PARTNER Univerzita Komenského v Bratislave
P1 SO1.2 PARTNER Slovak Business Agency
CE0200553 CICADA4CE P2 SO2.2 PARTNER Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPECTRA Centrum excelencie EÚ
P2 SO2.2 PARTNER Mesto Dubnica nad Váhom
CE0200602 CURIOST P2 SO2.3 PARTNER Ekonomická univerzita v Bratislave
CE0200608 x-Inno Radar P1 SO1.2 PARTNER Creative Industry Košice, n. o.
CE0200647 DoorCE P1 SO1.1 PARTNER TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
CE0200649 ECODE P4 SO4.1 PARTNER Žilinská univerzita v Žiline
CE0200652 Central - BIC P2 SO2.4 PARTNER Technická univerzita v Košiciach
CE0200679 Drive2Transform P1 SO1.1 PARTNER SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu
CE0200732 SYMCRAFT P2 SO2.3 PARTNER Slovenská obchodná a priemyselná komora
CE0200739 INACO P2 SO2.2 PARTNER Technická univerzita v Košiciach
CE0200754 ReBioClim P2 SO2.4 PARTNER Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
P2 SO2.4 PARTNER Mesto Senica
P2 SO2.4 PARTNER Alcedo River Clinic
CE0200785 Digi-B-Well P1 SO1.2 PARTNER Ekonomická univerzita v Bratislave
P1 SO1.2 PARTNER Mesto Lučenec                                
CE0200803 V4V2X P2 SO2.1 VEDÚCI PARTNER Západoslovenská energetika, a.s.
P2 SO2.1 PARTNER Kempelenov inštitút inteligentných technológií
P2 SO2.1 PARTNER Technická univerzita v Košiciach
P2 SO2.1 PARTNER ABB s.r.o.
CE0200883 CREDIT P1 SO1.1 VEDÚCI PARTNER Slovenská inovačná a energetická agentúra
P1 SO1.1 PARTNER G-Force, s.r.o. 
CE0200908 REUSE2030 P2 SO2.3 PARTNER Technická univerzita v Košiciach
CE0200933 NUTSHELL P3 SO3.1 PARTNER Obcianske zdruzenie No Gravity
P3 SO3.1 PARTNER Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
CE0200961 CEWoPGOV P4 SO4.1 PARTNER Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Sumárna informácia o všetkých podporených projektov z druhej výzvy – oznam zverejnený Spoločným sekretariátom programu vo Viedni


Krátke sumarizačné video, ktoré Vás prevedie aktuálne schválenými projektmi z celého regiónu strednej Európy: