Spoločný sekretariát programu vo Viedni hľadá externých expertov!

Spoločný sektetariát programu Interreg Stredná Európa vo Viedni hľadá externých expertov pre spoluprácu. Zverejnená výzva sa týka:
19.6.2023

Prvé stručné zhrnutie druhej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2021-2027

V rámci druhej výzvy programu bola otvorená možnosť predkladať projektové návrhy od organizácií z celej strednej Európy, vo všetkých prioritách a programu a špecifických cieľoch.
18.5.2023

Predloženie žiadosti a elektronické podpísanie zmluvy k národnému spolufinancovaniu je naozaj jednoduché!

Projekty podporené v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027 získavajú na svoje aktivity maximálnu mieru spolufinancovania z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 80%. Poskytovateľom národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je Ministerstvo investícií…
4.4.2023

Štvrtková hodina otázok a odpovedí k druhej výzve programu Interreg Stredná Európa 2021-2027

Začíname od 13. apríla 2023! Potenciálni žiadatelia a partneri budú môcť prediskutovať svoje otázky priamo so zástupcami Národného kontaktného bodu v otvorenej diskusii s ostatnými účastníkmi k druhej výzve programu Interreg Stredná Európa 2021-2027. • KEDY?
3.4.2023

Tréning pre vedúcich partnerov v programe Interreg Stredná Európa

V súvislosti s vyhlásením druhej výzvy v programe Interreg Stredná Európa, ktorá bude otvorená od 22.3.2023 do 17.5.2023, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre program Interreg Stredná Európa 2021-2027…
27.3.2023