Organizačná zmena na MIRRI SR

V nadväznosti na organizačnú zmenu, platnú a účinnú k 1. aprílu 2024 si dovoľujeme informovať Vás, že sekcia technickej pomoci a iných finančných mechanizmov bola zrušená.
5.4.2024

SPOLOČNÝ SEKRETARIÁT PROGRAMU VO VIEDNI: Štúdia: "Analýza potenciálu spoločného zhodnocovania cezhraničných a nadnárodných riešení Interreg Stredná Európa"

Spoločný sekretariát programu Interreg Stredná Európa vo Viedni hľadá odbornú podporu pre prípravu výzvy zameranej na kapitalizáciu v koordinácii s cezhraničnými programami.
13.2.2024

Výsledky druhej výzvy: V podporených projektoch bude zapojených 27 slovenských projektových partnerov

Monitorovací výbor programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 schválil 31. januára 2024 v rakúskom Linzi balík nových projektov, ktoré boli predložené v rámci druhej výzvy programu.
31.1.2024

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024!

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a tešíme sa na spoluprácu v roku 2024! Tím programov nadnárodnej spolupráce (Program Interreg Stredná Európa a Interreg Program dunajského regiónu)
19.12.2023

Spoločný sekretariát programu vo Viedni hľadá externých expertov!

Spoločný sektetariát programu Interreg Stredná Európa vo Viedni hľadá externých expertov pre spoluprácu. Zverejnená výzva sa týka:
19.6.2023