Programové obdobie 2021-2027

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie služieb prenájmu priestorov, cateringu a organizačného a technického zabezpečenia konferencie - 11. výročné fórum dunajskej stratégie“

• Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 527,94 kB) • Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (XLSX, 47,08 kB) • Príloha č. 2 - Preberací protokol (DOCX, 17,83 kB) • Príloha č. 3 - Protikorupčná doložka (DOCX, 18,76 kB) • Príloha č.
28.9.2022

Výročná správa o implementácii za rok 2021: zhrnutie

V strednej Európe žije 150 miliónov ľudí – čo je tretina celej populácie EÚ.  Interreg CENTRAL EUROPE pomáha občanom EÚ čeliť výzvam a riešiť problémy spoločne – ako je klimatická zmena, inovačné medzery a podobne.
23.9.2022

Ak ste nestihli našu prvú výzvu, čoskoro bude ďalšia šanca!

Naša druhá výzva na predkladanie projektov sa otvorí 22. marca 2023.   … Stredná Európa čelí mnohým výzvam, ktoré nepoznajú hranice. Klimatické zmeny, sociálne tlaky a potreba prechodu na bezuhlíkové a digitálne hospodárstvo sa v poslednom čase len zrýchlili.
16.9.2022

Riešenia pre nízko- uhlíkové plánovania

Splnenie cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií a konkurencieschopného nízko-uhlíkového hospodárstva si vyžaduje aktívne dlhodobé plánovanie.
30.8.2022

Interreg Centrálna Európa a nadnárodné riešenia, ktoré napomáhajú k energetickej účinnosti a obnoviteľným zdrojom

Riešenia pre energetickú efektívnosť vo verejnej infraštruktúre … Budovy predstavujú približne 40 % konečnej spotreby energie.Investovanie do opatrení energetickej účinnosti v budovách môže preto priniesť značné úspory energie a zároveň podporiť hospodársky rast…
22.8.2022