Predloženie žiadosti a elektronické podpísanie zmluvy k národnému spolufinancovaniu je naozaj jednoduché!

4.4.2023

Projekty podporené v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027 získavajú na svoje aktivity maximálnu mieru spolufinancovania z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 80%. Poskytovateľom národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Slovenský partner môže získať spolufinancovanie na úrovni 12-20v závislosti od typu subjektu. Detailný prehľad nájdete v časti Poskytovanie národného spolufinancovania.

Poskytovanie národného spolufinancovania predstavuje nový nástroj, ktorý nebol v predchádzajúcom programovom období 2014-2020 realizovaný, preto jeho zavedenie prináša do systému výrazne motivujúci prvok, ktorý znižuje mieru finančnej záťaže na strane slovenských partnerov pri financovaní projektových aktivít.


Bližšie informácie nájdete v časti: Inštrukcie k predkladaniu žiadostí a k elektronickému podpisovaniu zmlúv o poskytnutí národného spolufinancovania


Krátke inštruktážne videá a návody pre Program Stredná Európa 2021-2027:

Za účelom maximálneho uľahčenia predloženia žiadosti o národné spolufinancovanie a tiež elektronického podpisu zmluvy o národnom spolufinancovaní sme vytvorili krátke inštruktážne videá:

PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O SPOLUFINANCOVANIE JE NAOZAJ JEDNODUCHÉ!

Video návod k predloženiu žiadosti o spolufinancovanie v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027 

 

ELEKTRONICKÝ PODPIS ZMLUVY O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ZVLÁDNEME V PIATICH KROKOCH! 

Video návod k podpisu Zmluvy o spolufinancovaní v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027


Obrázkový návod k predloženiu žiadosti o národné spolufinancovanie a elektronickému podpisu zmluvy o národnom spolufinancovaní (PDF - 4.37 MB)