ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) / ODPOVEDE - implementácia projektov

Otázka č. 1

Sú výdavky na personálne náklady na základe dohôd o prácach vykonávaných  mimo pracovného pomeru (Dohody o pracovnej činnosti) oprávneným výdavkom?

Výdavky na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (Dohody o pracovnej činnosti)  môžu byť považované za oprávnené ak sú v súlade so všeobecnými ustanoveniami o oprávnenosti a dodatočnými požiadavkami pre ľudské zdroje na základe skutočných nákladov.

Otázka č. 2

Môže sa meniť % pracovného času kontrahovaného na projekt počas vykazovaného obdobia?

Percentuálny podiel sa nemôže meniť každý mesiac. V zásade by sa stanovené percento malo vzťahovať na celé trvanie projektu, ale toto percento sa môže vo výnimočných prípadoch aj meniť, ak je to odôvodnené zmenami úloh alebo zodpovednosti zamestnanca. Percentuálny podiel však musí zostať pevne stanovený počas celého vykazovaného obdobia (t. j. šesť mesiacov). Ak sa percento zmení, zamestnávateľ musí vydať dodatok k vyššie uvedenému dokumentu o pridelení, v ktorom sa uvedie pevne stanovený percentuálny podiel času odpracovaného na projekte za mesiac.

Otázka č. 3

Bude potrebné predkladať pracovné výkazy?

Pracovné výkazy na úrovni projektu nie sú potrebné.

Otázka č. 4

Sú povolené subdodávky medzi partnermi projektu?

Subdodávky medzi partnermi rovnakého projektu nie sú povolené.