Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024!

19.12.2023

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a tešíme sa na spoluprácu v roku 2024!

Tím programov nadnárodnej spolupráce (Program Interreg Stredná Európa a Interreg Program dunajského regiónu)