Tréning pre vedúcich partnerov v programe Interreg Stredná Európa

27.3.2023

V súvislosti s vyhlásením druhej výzvy v programe Interreg Stredná Európa, ktorá bude otvorená od 22.3.2023 do 17.5.2023, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre program Interreg Stredná Európa 2021-2027, Vás pozýva na jednodňový tréning k príprave projektu v tomto programe.


Treníng sa bude venovať projektovej žiadosti, jej náročnejším častiam, vrátane konkrétnych príkladov. 

Tréning je realizovaný v anglickom jazyku bez tlmočeniaje určený najmä tým subjektom, ktoré majú záujem o líderstvo v projekte, t.j. predložiť žiadosť o projekt v pozícií vedúceho partnera.


Indikatívny program:

  • 9:00 – 12:00: Proces podávania projektovej žiadosti, kľúčové problémy
  • 13:00 – 16:00: Práca na najdôležitejších častiach projektovej žiadosti

Prvá časť školenia bude venovaná procesu podávania žiadostí so zameraním na identifikované kľúčové problémy. Druhá, praktická časť sa zameria na najdôležitejšie časti v prihláške na predkladanie projektových návrhov. Tréning sa uskutoční 14. apríla 2023, v priestoroch MIRRI SR na Pribinovej 25 v Bratislave.

Prihlasovací formulár nájdete na tejto linke: https://forms.office.com/e/uXJmF9QD5S