SPOLOČNÝ SEKRETARIÁT PROGRAMU VO VIEDNI: Štúdia: "Analýza potenciálu spoločného zhodnocovania cezhraničných a nadnárodných riešení Interreg Stredná Európa"

13.2.2024

Spoločný sekretariát programu Interreg Stredná Európa vo Viedni hľadá odbornú podporu pre prípravu výzvy zameranej na kapitalizáciu v koordinácii s cezhraničnými programami.

Zámerom je definovať najrelevantnejšie výzvy pre stredoeurópske prihraničné regióny, regióny pozdĺž vnútorných hraníc a celú programovú oblasť. Od samotných expertov sa očakáva aj analýza potenciálu spoločnej kapitalizácie nadnárodných a cezhraničných riešení Interreg.

Ponuky je potrebné predložiť e-mailom do 20. marca 2024, 23:59 SEČ.


Zadávacie podmienky poskytne Spoločný sekretariát programu vo Viedni, prostredníctvom tohto odkazu:

Request the Terms of Reference


Originál oznamu dostupný na: Jobs and tenders (interreg-central.eu)