Národný informačný deň k druhej výzve programu Interreg Stredná Európa 2021 – 2027

27.3.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre program Interreg Stredná Európa 2021-2027 Vás pozýva na NÁRODNÝ INFORMAČNÝ DEŇ k druhej výzve tohto programu.


    KEDY? 3. apríla 2023, od 13:30 do 15:00
    KDE? online, prostredníctvom platformy MS TEAMS
    REGISTRÁCIA: uzavreté


Program:

  • Predstavenie druhej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 – stručné predstavenie programu a základné parametre výzvy;
  • Priority a špecifické ciele podpory so zástupcami Spoločného sekretariátu vo Viedni (JS CE): Priorita 1. – Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu / Priorita 2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu
  • Otázky a diskusia

Na seminári bude možné klásť otázky aj priamo zástupcom Spoločného sekretariátu programu vo Viedni z oblasti inovácií a zelených riešení. Spoločne Vám predstavíme základné parametre výzvy, priority a špecifické ciele podpory, intervenčnú logiku a výberový proces, pravidlá oprávnenosti žiadateľov a výdavkov a tiež informácie ohľadom národného spolufinancovania pre slovenských projektových partnerov.


Na realizáciu Národného informačného dňa bude nadväzovať aj séria štvrtkových otázok a odpovedí. Pôjde o online stretnutie vždy vo štvrtok popoludní, kde budú môcť potenciálni žiadatelia a partneri prediskutovať svoje otázky priamo so zástupcami Národného kontaktného bodu v otvorenej diskusii s ostatnými účastníkmi. Otázky bude možné predkladať aj vopred prostredníctvom elektronického formulára.

Národný kontaktný bod je možné kontaktovať aj priamo prostredníctvom emailovej adresy interreg.central@mirri.gov.sk


PREZENTÁCIA Z PODUJATIA - Druhá výzva programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 (PDF - 0.97 MB)

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY FAQ / ODPOVEDE z Národného informačného dňa 3. apríla 2023