Zapojenie slovenských partnerov do druhej výzvy

  • 03.10.2016

Z celkového počtu 1929 partnerov zapojených do druhej výzvy bolo 117 so sídlom v SR. Projektov so slovenským vedúcim partnerom bolo predložených 10. V júli 2016 prebieha administratívno-formálna kontrola projektov, po ktorej bude nasledovať kvalitatívne hodnotenie.