Výzva na zaradenie do zoznamu hodnotiteľov

  • 03.10.2016

Program Interreg Central Europe vyhlásil výzvu na zaradenie uchádzačov do zoznamu expertov/hodnotiteľov pre hodnotenie projektových žiadostí, štátnej pomoci a finančnej kapacity súkromných vedúcich partnerov. Na webovej stránke programu zverejnil Riadiaci orgán všetky podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, vrátane spôsobu predkladania žiadostí a odmeny za vykonanie hodnotenia. Keďže druhá výzva na predkladanie projektov už bola ukončená, uchádzači sa môžu prihlásiť na hodnotenie projektov v rámci tretej výzvy, ktorá bude vyhlásená v roku 2017. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacími formulármi sa nachádzajú na tomto odkaze
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/jobs/Jobs_-_Tenders.html