Výberové konanie Spoločného sekretariátu

  • 09.01.2018

Spoločný sekretariát programu Interreg Stredná Európa so sídlom vo Viedni vyhlásil výberové konanie na pozíciu projektového manažéra, ktorý bude zodpovedný za hodnotenie projektov, monitorovanie a usmerňovanie žiadateľov, ako aj prijímateľov v tematickej oblasti nízkouhlíkového hospodárstva. Termín na zasielanie prihlášok je 30. január 2018. Podrobné informácie vrátane kvalifikačných predpokladov kandidátov a spôsobu zasielania prihlášok sú zverejnené na stránke www.wienholding.at.