Vážení uchádzači do 2. kola 1. výzvy

  • 30.09.2016

Dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod po konzultácii so Spoločným sekretariátom upravil zoznam požadovaných dokumentov potrebných na vykonanie tzv. legal status check. Zároveň Vám oznamujeme, že termín na predloženie uvedených dokumentov bol predĺžený do 11. januára 2016.

Z dokumentácie k 1. výzve programu Interreg CENTRAL EUROPE vyplýva povinnosť Národných kontaktných bodov vykonať tzv.´ legal status check;´ ktorý je podrobnejšie popísaný v Application Manual /Version 2, September 2015/, part D (How to apply with us), kapitola V.2, C. na str. D40, resp. i v ´Country specific information´ na webstránke programu:
http://www.interreg-central.eu/about-central/country-specific-information/slovakia/
V ´legal status check´ ide hlavne o potvrdenie právnej subjektivity a kategórie partnera v zmysle Application Manual, part B, II.1.1. page B10.
 
Aby sme mohli vykonať ´legal status check,´, žiadame Vás o zaslanie údajov a dokumentov uvedených v prílohe e-mailom na adresu: danube@vlada.gov.sk 
Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné zaslať na email danube@vlada.gov.sk je TU