Upozornenie pre projektových partnerov

  • 08.03.2018

Upozorňujeme projektových partnerov na nasledovnú zmenu limitov za ubytovanie s dátumom platnosti od 12.07.2017.

Limity za ubytovanie