Spoločný sekretár programu Interreg Stredná Európa vypisuje výberové konanie na projektového manažéra v oblasti inovácií (zastupovanie). Termín na predkladanie kandidatúr je 30. apríl 2016. Bližšie informácie v uvedenom odkliku a priloženom dokumente.