Školenie pre implementáciu projektov programu Stredná Európa

  • 03.10.2016

V dňoch 21. – 22. septembra 2016 sa vo Viedni uskutoční školenie pre implementáciu projektov, ktoré je určené pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej výzve programu Stredná Európa. Projektoví partneri budú oboznámení so všetkými hlavnými aspektmi implementácie projektu, najmä príprava monitorovacích správ, predkladanie žiadostí o platbu a definovanie pravidiel publicity. Tu nájdete podrobnejšie informácie  http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/PIT-event-factsheet-2016-06-15.pdf