Školenie pre budúcich Vedúcich žiadateľov v rámci 2. výzvy na predkladanie projektov programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020

  • 30.09.2016

Spoločný sekretariát programu usporiada v termíne 10.-12.5.2016v chorvátskom Záhrebe ďalšie školenie pre budúcich vedúcich žiadateľov. Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze:
http://www.interreg-central.eu/events/show/central-europe-lead-applicant-training-for-second-call-for-proposals/