Seminár pre projektových partnerov

  • 24.11.2016

Vážení projektoví partneri,

dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár pre projektových partnerov programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, ktorý sa uskutoční dňa 6. 12. 2016 o 10.00 hod. v budove Úradu vlády SR, na Námestí slobody 1 v miestnosti č. 004.
Prílohou pozvánky je indikatívny program, ktorý sa môže podľa potreby zmeniť.

Na seminár sú srdečne pozvaní aj Vaši kolegovia a spolupracovníci, ktorí sa budú podieľať na implementácií projektu.
Svoju účasť nám prosím potvrďte mailom na lucia.skrovinova@vlada.gov.sk v termíne do 30.11.2016.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.