Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov (Project Ideas Database)

  • 30.09.2016

Hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu? Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov (Project Ideas Database), kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu ako projektový partner alebo viete vložiť svoj návrh projektu za účelom hľadania projektových partnerov. 

http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/
 
Potenciálni záujemcovia o predloženie projektu, ktorí hľadajú projektových partnerov z iných partnerských krajín nás tiež môžu kontaktovať na danube@vlada.gov.sk. Vaša projektová idea bude zaradená do databázy plánovaných projektov. V prípade, že sa chcete zapojiť do projektu, kde vedúci partner už vytvoril projektovú ideu, pošlite nám svoj záujem, prípadne oblasť, v ktorej pôsobíte.