Prvá výzva

Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa bola vyhlásená  ako dvojkolová. Bola otvorená pre všetky priority programu, t.j. :
  1. Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy
  2. Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe
  3. Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe
  4. Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy
 
V rámci prvého kola výzvy mohli žiadatelia predkladať projekty od 12. februára 2015 do 15. apríla 2015. Spolu bolo predložených 620 projektov prostredníctvom tzv. zjednodušených formulárov žiadostí. V druhom kole výzvy, ktoré bolo otvorené v období september - november 2015, bolo prijatých 90 projektových žiadostí. Monitorovací výbor programu na svojom zasadnutí v Dubrovníku v dňoch 14.-15. apríla 2016 definitívne schválil 35 projektových žiadostí, v rámci ktorých je zastúpených 20 slovenských projektových partnerov. Celkové zdroje ERDF v schválených projektoch prvej výzvy sú vo výške približne 70  mil. eur. Zoznam schválených projektov a zoznam slovenských partnerov je v časti „projekty“. 18805