Projekty druhej výzvy schválené Monitorovacím výborom

  • 18.03.2017

Monitorovací výbor na svojom zasadnutí v dňoch 15. 16. marca 2017 schválil 50 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov. V týchto projektoch je celkovo zastúpených 24 projektových partnerov zo SR vrátane jedného vedúceho partnera. Zoznam schválených projektov je zverejnený na stránke programu http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second-call-projects-selected.html . Riadiaci orgán bude o schválení projektu oficiálne informovať vedúcich partnerov, ktorí pred podpisom zmluvy o poskytnutí príspevku budú musieť splniť podmienky schválenia projektu.  Na schválené projekty druhej výzvy je vyčlenených cca. 90 mil. Eur z ERDF.

Tretia výzva na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa bude vyhlásená najskôr v septembri 2017.