Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022.

Odbor programov nadnárodnej spolupráce zabezpečuje implementáciu programov Interreg Stredná Európa a Interreg Dunajský nadnárodný program z pozície Národného kontaktného bodu a Národného kontrolóra.

V súvislosti so zmenou sídla ministerstva sa mení aj kontaktná adresa.
 
Naša nová adresa je:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
Odbor programov nadnárodnej spolupráce 
Tower 115,
Pribinova 4195/25,
811 09 Bratislava
 
Žiadame Vás, aby ste od 01. augusta, 2022 pri korešpondencii a fakturácii používali novú adresu MIRRI SR.
Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.

Program Stredná Európa 2021-2027 plynulo nadviaže na končiace programové obdobie

  • 25.03.2021

Rok 2021 predstavuje začiatok nového cyklu financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  (ERDF) a znamená aj začiatok nového programového obdobia v rámci Programu Stredná Európa.
 
Vyhlásenie prvej výzvy  predpokladáme v priebehu druhej polovice tohto roka. Program Stredná Európa 2021-2027 predpokladá okrem iného aj podporu kapitalizácie výsledkov projektov v tých oblastiach, v ktorých už boli dosiahnuté úspechy. 
 
Budeme preto radi, ak sa inšpirujete úspešnými projektami končiaceho programového obdobia. Iba vzájomná spolupráca #cooperationiscentral znamená silnejšie regióny a mestá v strednej Európe.