Priradenie kontrolórov k projektom prvej výzvy programu Interreg Stredná Európa