Príprava projektu: Pozrite si naše projektové video návody k prvej výzve CE 21 - 27

  • 13.12.2021

Ak sa chcete bližšie zoznámiť s našou prvou výzvou a zistiť, ako vypracovať úspešný projektový návrh, tak si pozrite naše nové videonávody. Tie vás prevedú procesom navrhovania intervenčnej logiky projektu, inšpirujú vás ako vytvoriť dobrý pracovný plán projektu obsahujúci plán komunikácie. Zaoberajú sa aj plánovaním  rozpočtu projektu a pravidiel štátnej pomoci pre projekt.
 
Na youtube kanály nájdete nasledovné video návody:
Video návod - Vývoj projektu: Ako navrhnúť intervenčnú logiku projektu a nastaviť pracovný plán
https://www.youtube.com/watch?v=dBfqY-mJjOM
Vývoj projektu: Ako zostaviť dobrý rozpočet projektu
https://www.youtube.com/watch?v=WqwOzA4JfMs
Vývoj projektu: Možnosti zjednodušených výdavkov/nákladov a možnosti rozpočtu partnera
https://www.youtube.com/watch?v=xM-PrnYfeTU
Vývoj projektu: Štátna pomoc
https://www.youtube.com/watch?v=nIZaEpYxNlA
Vývoj projektu: Ako navrhnúť dobrú projektovú komunikáciu
https://www.youtube.com/watch?v=ZUKCiwRK0ok
 
Objavte nové šablóny a nástroje k výzve:
 
Aktualizovali sme webovú stránku a pridali vzory zmlúv „subsidy contract“ a „partnership agreements“ spolu s nástrojom na seba vydnotenie k finančnej spôsobilosti súkromných vedúcich žiadateľov.
 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html#Documents