Prinášame základné štatistiky týkajúce sa 4.výzvy Central Europe

  • 06.08.2019

V rámci nedávno vyhlásenej 4.výzvy Programu Stredná Európa prijal Riadiaci orgán a Spoločný sekretariát 24 žiadostí od viac ako 200 partnerov, ktorí sa spojili do jednotlivých projektov. Priemerný počet partnerov na projektovú žiadosť je 9 a priemerná výška žiadaného príspevku ERDF na jeden projekt je 1,17 miliónov eur. Za Slovenskú republiku sa do výzvy zapojilo 14 projektových partnerov. Podobný počet majú aj krajiny ako  Česká republika(15), Chorvátsko alebo Maďarsko (16).
 

Predložené žiadosti sa do konca roka 2019 podrobia ešte administratívnym kontrolám a tematickému hodnoteniu kvality. Očakáva sa, že vybrané návrhy projektov sa začnú realizovať už začiatkom roka 2020.

Lead partneri podľa krajín: