Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov, verzia 2.0

  • 20.04.2017

Národný kontrolór pre slovenských partnerov Programu Interreg Stredná Európa vydal Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov (verzia 2.0) spolu s prílohami, ktoré sú účinné od 20.4.2017. Pravidlá oprávnenosti výdavkov slovenských partnerov pre projekty spolufinancované z Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 stanovujú podmienky oprávnenosti výdavkov v súlade s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky.

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov, verzia 2.0