Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022.

Odbor programov nadnárodnej spolupráce zabezpečuje implementáciu programov Interreg Stredná Európa a Interreg Dunajský nadnárodný program z pozície Národného kontaktného bodu a Národného kontrolóra.

V súvislosti so zmenou sídla ministerstva sa mení aj kontaktná adresa.
 
Naša nová adresa je:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
Odbor programov nadnárodnej spolupráce 
Tower 115,
Pribinova 4195/25,
811 09 Bratislava
 
Žiadame Vás, aby ste od 01. augusta, 2022 pri korešpondencii a fakturácii používali novú adresu MIRRI SR.
Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.

Podujatia

Seminár k implementácii programov nadnárodnej spolupráce

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod organizuje dňa 9. januára 2018 v Bratislave v hoteli Bôrik seminár k implementácii programov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 a Interreg Dunajský nadnárodný. Seminár je určený najmä pre projektových partnerov realizujúcich projekt nadnárodnej spolupráce...
11.12.2017

Národný informačný deň, Bratislava, 26.9.2017

Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu organizuje Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 – 2020. Národný informačný deň sa uskutoční v Bratislave dňa 26. septembra 2017 o 9:30 hod. v Hoteli Bôrik (účelové zaria...
24.08.2017

Podujatia programu Interreg Stredná Európa

Program Interreg Stredná Európa organizuje v dňoch 19. – 20. júna 2017 vo Viedni seminár pre projektových parterov, ktorí sú zapojení do projektov schválených v rámci druhej výzvy. Na podujatí budú prezentované všetky základné informácie o priebehu implementácie projektov, t.j. postup pri vypĺňan...
09.06.2017

Seminár k implementácii programov nadnárodnej spolupráce

Národný kontaktný bod uskutočnil dňa 3.5.2017 v hoteli Bôrik seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020. Seminár bol určený pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov, ktoré sa začali implementovať...
05.05.2017

Seminár pre projektových partnerov

Národný kontaktný bod programu Interreg Stredná Európa uskutočnil dňa 6.12.2016 na Úrade vlády SR seminár, ktorý bol určený pre projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa. Projektoví partneri boli oboznámení...
07.01.2017

Seminár pre projektových partnerov

Vážení projektoví partneri, dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár pre projektových partnerov programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, ktorý sa uskutoční dňa 6. 12. 2016 o 10.00 hod. v budove Úradu vlády SR, na Námestí slobody 1 v miestnosti č. 004. Prílohou pozvánky je indikatívny progra...
24.11.2016

Národné informačné dni programu Interreg Stredná Európa 2014-2020

Národný kontaktný bod programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 usporiada dva národné informačné dni k vyhláseniu 2. výzvy na predkladanie projektov:   4. mája 2016 v Trenčíne 9. mája 2016 v Spišskej Novej Vsi Počet miest pre účastníkov na oboch informačných dňoch...
28.04.2016

Výročná konferencia programu

Riadiaci orgán programu Interreg CENTRAL EUROPE Programme so sídlom vo Viedni usporiadal v dňoch 1.-2.7.2014 výročnú konferenciu programu, kde bolo možné získať informácie a diskutovať o programe v novom programovom období 2014-2020. Na konferencii bolo možné prezentovať nové projektové návrhy a ...
07.07.2014

Konferencia programov nadnárodnej spolupráce

CEE a SEE DNP (Šimko) CEE a SEE CE (Hájeková) CEE a SEE DS CEE a SEE (Hackerová) Prezentácia (Šašek) Prezentácia AutoNet CEE (Vlčková) Prezentácia AUTOKLASTERS (Homolová)
17.03.2014
18787