Podujatia programu Interreg Stredná Európa

  • 09.06.2017

Program Interreg Stredná Európa organizuje v dňoch 19. – 20. júna 2017 vo Viedni seminár pre projektových parterov, ktorí sú zapojení do projektov schválených v rámci druhej výzvy. Na podujatí budú prezentované všetky základné informácie o priebehu implementácie projektov, t.j. postup pri vypĺňaní a predkladaní správ o pokroku a žiadostí o platbu ako aj povinnosti pri publicite projektov.  
 
Program Interreg Stredná Európa organizuje v dňoch 21.-22. septembra 2017  v Berlíne konferenciu pri príležitosti 20. výročia nadnárodnej spolupráce v strednej Európe. Na konferenciu je možné sa registrovať na tomto odkaze https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationAE2017 . Na podujatí budú prezentované doterajšie úspechy nadnárodnej  spolupráce v stredoeurópskom priestore a zároveň bude poskytnutá možnosť nadviazania kontaktov pre budúcu spoluprácu (networking). Riadiaci orgán plánuje v rámci podujatia vyhlásiť tretiu výzvu na predkladanie projektov.