Nová programová stratégia pre roky 2021 – 2027 predpokladá silnejšiu Strednú Európu

  • 07.05.2021

Program Interreg Stredná Európa zverejnil 5. mája 2021 takmer finálnu verziu programu Interreg (IP). Tento dokument vznikol na základe dôkladných analýz a zohľadňuje odporúčania od viac ako 1 000 relevantných partnerov. Predstavuje tiež strategický rámec pre všetky budúce výzvy. Potenciálnym žiadateľom pomôže pri vývoji relevantných projektových nápadov už pred vyhlásením prvej výzvy.
 
Predpokladaný termín vyhlásenia prvej výzvy programu je v druhej polovici tohto kalendárneho roka.
 
Novú programovú stratégiu pre roky 2021- 2027 nájdete
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html#KEY_DOCUMENTS