Návod na prípravu nadnárodných projektových žiadostí

  • 06.11.2017

V súvislosti s treťou výzvou Spoločný sekretariát pripravil návod na prípravu projektových žiadostí vo forme videí, z ktorých sa žiadatelia dozvedia bližšie informácie o príprave kvalitného projektu, rozpočtu ako aj o podporovaných aktivitách v jednotlivých špecifických cieľoch programu. Videá sú zverejnené na tomto odkaze: https://www.youtube.com/channel/UCQVjfY_AnIQDSB-nH_N6FSw