Národný kontrolór pre slovenských partnerov

  • 03.10.2016

Funkciu národného kontrolóra v zmysle čl. 23 Nariadenia 1299/2013 pre Program Interreg Central Europe vykonáva Úrad vlády SR.

Kontaktné údaje:
Rudolf Belohorec
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Oddelenie kontroly projektov nadnárodnej spolupráce
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

rudolf.belohorec@vlada.gov.sk
tel.:     + 421 2 20 925 910