Národný informačný deň, Bratislava, 26.9.2017

  • 24.08.2017

Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu organizuje Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.

Národný informačný deň sa uskutoční v Bratislave dňa 26. septembra 2017 o 9:30 hod. v Hoteli Bôrik (účelové zariadenie Úradu vlády SR).
Na tento informačný deň je potrebné sa registrovať zaslaním emailu na adresu ivan.zemko@vlada.gov.sk, najneskôr do 15. septembra 2017.
V rámci tretej výzvy bude možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Podrobné informácie o tretej výzve zverejnil Spoločný sekretariát na stránke http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html