Národné informačné dni programu Interreg Stredná Európa 2014-2020

  • 28.04.2016

Národný kontaktný bod programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 usporiada dva národné informačné dni k vyhláseniu 2. výzvy na predkladanie projektov:  

  • 4. mája 2016 v Trenčíne
  • 9. mája 2016 v Spišskej Novej Vsi
Počet miest pre účastníkov na oboch informačných dňoch je obmedzený.

Prezentácie