Kontrola projektov

Národný kontrolór pre slovenských partnerov

Funkciu národného kontrolóra v zmysle čl. 23 Nariadenia 1299/2013 pre Dunajský nadnárodný program vykonáva Úrad vlády SR.

Kontaktné údaje:

Rudolf Belohorec
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
rudolf.belohorec@vlada.gov.sk
tel.:  + 421 2 20 925 910

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov, verzia 2.0
Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov, verzia 3.0 – platné a účinné od 10.08.2018
Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov, verzia 3.1 – platné a účinné od 21.12.2018

Ukončovanie projektov DTP
Ukončovanie projektu CE, DTP  
Dátum poslednej aktualizácie: 07.05.2019 18789