Kontrola projektov

Národný kontrolór pre slovenských partnerov

Funkciu národného kontrolóra v zmysle čl. 23 Nariadenia 1299/2013 pre program Stredná Európa vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje:

Rudolf Belohorec
Sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
rudolf.belohorec@vlada.gov.sk
tel.:  + 421 2 20 925 910, +421 905 240 547

Ukončovanie projektov DTP
Ukončovanie projektu CE, DTP  
 

Dátum poslednej aktualizácie: 01.03.2021 18789