Kontakt

Adresa ÚV SR (Oficiálna poštová adresa):
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Národný kontaktný bod

Adresa: Dunajská 68, 811 08 Bratislava 1

Ing. Michal Blaško – riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce (člen Monitorovacieho výboru)
Telefón: 02/ 20 925 952
E-mail: michal.blasko@vlada.gov.sk

RNDr. František Koločány
Telefón:   02/ 20 925 991
E-mail: frantisek.kolocany@vlada.gov.sk

JUDr. Ján Pangrác    
Telefón: 02/20 925 730
E-mail: jan.pangrac@vlada.gov.sk

Národný kontrolór pre slovenských partnerov

Ing. Rudolf Belohorec
Telefón:   02/ 20 925 910
E-mail: rudolf.belohorec@vlada.gov.sk

Ing. Lucia Škrovinová, MBA                  
Telefón:   02/ 20 925 944
E-mail: lucia.skrovinova@vlada.gov.sk

Ing. Andrea Čornejová Aradyová, PhD
Telefón:   02/ 20 925 951
E-mail: andrea.aradyova@vlada.gov.sk 

RNDr. Ivan Zemko   
Telefón:  02/ 20 925 941
E-mail: ivan.zemko@vlada.gov.sk

Ing. Peter Kečkéš
Telefón:   02/ 20 925 992
E-mail: peter.keckes@vlada.gov.sk

Kontakt pre médiá

PhDr. Tatiana Kmecová
Mobil: +421 915 984 227
Telefón: +421 2 20925 143
E-mail: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk

Spoločný sekretariát – Joint Secretariat

CENTRAL EUROPE Programme
Joint Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna, Austria
Phone: +43 1 8908 088 - 2403
Fax: +43 1 8908 088 - 2499
Email: info(at)central2013.eu
LUCA FERRARESE - Head of Secretariat
Email: luca.ferrarese(at)central2013.eu
 

Riadiaci orgán – Managing Authority

Department for EU-Strategy and
Economic Development
City of Vienna
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Vienna
Christiane Breznik
Head of Unit

Email: christiane.breznik(at)wien.gv.at
Dátum poslednej aktualizácie: 26.03.2019 13825