Kontakt

Adresa MIRRI SR (Oficiálna poštová adresa):
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Národný kontaktný bod

Adresa: Dunajská 68, 811 08 Bratislava 1

Ing. Michal Blaško – riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce (člen Monitorovacieho výboru)
Telefón: 02/2092 8493, +421 918 892 351
E-mail: michal.blasko@mirri.gov.sk

RNDr. František Koločány
Telefón:   02/2092 8494, +421 918 892 377
E-mail: frantisek.kolocany@mirri.gov.sk

JUDr. Ján Pangrác     
Telefón: 02/2092 8492
E-mail: jan.pangrac@mirri.gov.sk

Ing. Mgr. Nina Bratková, Phd.
Telefón:   02/2092 8515
E-mail: nina.bratkova@mirri.gov.sk

Národný kontrolór pre slovenských partnerov

Ing. Rudolf Belohorec
Telefón:   +421 905 240 547
E-mail: rudolf.belohorec@mirri.gov.sk

Ing. Lucia Ihnačáková, MBA                  
Telefón:   02/2092 8490
E-mail: lucia.skrovinova@mirri.gov.sk

Ing. Andrea Čornejová Aradyová, PhD
Telefón:   02/2092 8495
E-mail: andrea.aradyova@mirri.gov.sk 

RNDr. Ivan Zemko   
Telefón:  02/2092 8516
E-mail: ivan.zemko@mirri.gov.sk

Ing. Peter Kečkéš, +421 948 207 029
Telefón:   02/2092 8491
E-mail: peter.keckes@mirri.gov.sk 

Ing. Tomáš Benko
Telefón: 02/2092 8514
Email: tomas.benko@mirri.gov.sk

Spoločný sekretariát – Joint Secretariat

CENTRAL EUROPE Programme
Joint Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna, Austria
Phone: +43 1 8908 088 - 2403
Fax: +43 1 8908 088 - 2499
Email: info(at)central2013.eu
LUCA FERRARESE - Head of Secretariat
Email: luca.ferrarese(at)central2013.eu
 

Riadiaci orgán – Managing Authority

Department for EU-Strategy and
Economic Development
City of Vienna
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Vienna
Christiane Breznik
Head of Unit

Email: christiane.breznik(at)wien.gv.at
Dátum poslednej aktualizácie: 21.03.2022 13825