Interreg Stredná Európa 2014-2020: Projekty z 1. výzvy na predkladanie projektov boli schválené

  • 30.09.2016

Program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 podporí 35 nových projektov spolupráce podaných v rámci 1. výzvy na predkladanie projektov. Pre projekty je vyčlenených 70.5 miliónov Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Monitorovací výbor programu na svojom zasadnutí v Dubrovníku v dňoch 14.-15.4.2016 schválil 35 projektových žiadostí. Z celkovo predložených 620 žiadostí bolo do druhého kola schválených 91 žiadostí, z ktorých bolo definitívne schválených 35 projektov, v rámci ktorých má SR zastúpenie 19 projektových partnerov.

V najbližšom období bude prebiehať zazmluvnenie schválených projektov, ktoré následne začnú realizovať svoje aktivity v oblasti inovácií, nízko-uhlíkového hospodárstva, ochrany životného prostredia, kultúry a dopravy.Zoznam schválených projektov

Riadiaci orgán programu rozošle po 18.4.2016 oznámenia s pokynmi pre vedúcich partnerov úspešných projektov.