Interreg CENTRAL EUROPE 2021-27: Nadnárodný zber údajov

  • 19.06.2020

Vyplňte náš online prieskum a pomôžte nám formovať novú stratégiu financovania Interreg CENTRAL EUROPE. Cieľom prieskumu je zhromaždiť odborné vstupy k potenciálnym témam, ktoré sa majú financovať, a nápady pre príslušné nadnárodné akcie a cieľové skupiny.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey21-27
Prieskum je otvorený do 24. júna 2020.