Implementačný manuál, verzia 2

  • 03.10.2016


Program Interreg Central vydal novú verziu Implementačného manuálu spolu s prílohami pre zabezpečenie monitorovania projektov.
Dokument  sa nachádza na tomto odkaze http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/Implementation_Documents.html