Finančný seminár pre úspešných žiadateľov tretej výzvy

  • 21.10.2019

Dňa 10. októbra 2019 zorganizoval Úrad vlády SR v hoteli Bôrik finančný seminár pre slovenských projektových partnerov a vedúcich partnerov (spolu 22), ktorí boli úspešní v tretej výzve na predkladanie projektových žiadostí. Na seminári odzneli všeobecné informácie o súčasnom stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce, ako aj predbežný výhľad do budúceho programového obdobia.
 
Hlavná časť programu seminára bola venovaná informáciám a usmerneniam o implementácii projektov z hľadiska prvostupňovej kontroly (pravidlá verejného obstarávania, spôsob vykazovania výdavkov v rámci jednotlivých rozpočtových položiek, oprávnenosť niektorých nákladov a podobne).