Európsky týždeň regiónov a miest

  • 28.08.2018

V dňoch 8. – 11. októbra 2018 sa v Bruseli uskutoční 16. ročník podujatia s názvom Európsky týždeň regiónov a miest. V rámci neho si bude odborná verejnosť vymieňať skúsenosti a príklady dobrej praxe v oblasti regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúčastní aj program Interreg Stredná Európa, ktorý organizuje dve samostatné diskusie na tému dôležitosti nadnárodnej spolupráce v strednej Európe a budúcnosti nadnárodnej spolupráce v kontexte rozvoja regiónov a miest. Bližšie informácie o podujatí a možnosť online registrácie do 28. septembra 2018 nájdete na stránke https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en .